Het is heel moeilijk om niet te worden in de ogen van de ander, hoe de ander jou wil zien.          

         

–  Ellen Aptroot

Relatiecoaching

Als de eerste verliefdheid afneemt, gaan er nieuwe dynamieken spelen in een relatie. De eerste teleurstelling, ontgoocheling, twijfel komen op. Verschillen lijken groter dan eerder gedacht. Machtsstrijd kan ontstaan over belangrijke onderwerpen zoals taakverdeling, opvoeding, financiën. Pijnlijke episodes kunnen passeren die blauwe plekken nalaten. Een duurzame relatie gaat door verschillende fases en in het positieve geval groei je hiervan als paar en als persoon. Soms lukt het niet om als paar langs een ingewikkelde fase te komen. Dan raken alle gevoeligheden met elkaar verknoopt en kan er moedeloosheid ontstaan of je er nog wel uitkomt samen. Gesprekken kunnen dan helpen om te benoemen waar de vastlopers zitten. En nieuwe ingangen creëren waarmee je samen weer verder kunt.

Thema’s die kunnen spelen zijn:

 • Sinds de komst van kinderen is er veel veranderd tussen ons
 • Door ons drukke leven met werk en kinderen is ons huwelijk de sluitpost
 • Ik voel me opgesloten in onze relatie, ik heb te weinig ruimte maar wil mijn partner niet kwetsen
 • We hebben veel ruzies en vallen steeds in hetzelfde patroon
 • Het is alsof we elkaar steeds minder begrijpen, er is weinig verbinding
 • We zijn een samengesteld gezin en dat geeft ingewikkelde gevoelens
 • Er is een derde in de relatie
 • We zijn ons anders aan het ontwikkelen, hoe blijven we verbinding houden?
 • Waar zijn de intimiteit en het verlangen gebleven, is er nog een seksleven?
 • We hebben een dilemma over onze kinderwens
 • Eén van ons twijfelt over voortzetting van de relatie
 • etc.

Mijn visie op relaties is gevormd door te leren van vele denkers en opleiders, waaronder Esther Perel, David Schnarch, Michele Scheinkman, Jürg Willi, Alain de Botton, Ellen Aptroot, Edu van de Velden, John en Julie Gottman, Sue Johnson, May Michielsen en Jan Lens en vele anderen.

Als systeemtherapeut kijk ik vooral naar de dynamiek tussen jullie als paar. Het ontwarren van de knoop waar jullie in vastzitten is een belangrijk deel van het werk dat we gaan doen; hoe kan ieder van jullie verantwoordelijkheid nemen voor je eigen deel.

Daarbij word ik geholpen door verschillende concepten en integreer ik bewezen denkwijzen in mijn relatiecoaching. Belangrijke concepten zijn o.a. differentiatie, familiegeschiedenis, en de kwetsbaarheidsscyclus.

Werkwijze

Als jullie je melden, plannen we twee gesprekken als intake. Een gesprek duurt anderhalf uur. In het eerste gesprek zullen we breed naar jullie vraag kijken, naar jullie kwaliteiten als personen en jullie geschiedenis als stel. In het tweede gesprek zal ik terugkoppelen welke thema’s naar mijn idee aandacht behoeven, en hoe we daarmee kunnen werken. We bepalen gezamenlijk een focus voor het traject. Ook bespreken we de frequentie van gesprekken, de verwachte duur van een traject en het bijbehorende huiswerk.

Na deze intakefase bepalen jullie of je je daadwerkelijk committeert aan een vervolg serie gesprekken; het aantal sessies varieert meestal tussen de vijf en twaalf.

Voor het maken van een afspraak of informatie over tarieven kun je contact opnemen via het contactformulier.

Wat is Differentiatie?

Differentiatie is het vermogen om je afzonderlijkheid te behouden in de nabijheid van anderen. Het is het vermogen om op je eigen benen te staan, fysiek en emotioneel, terwijl je in contact blijft met de ander. Differentiëren betekent letterlijk: meer specifiek worden, in de breedte, de diepte, de lengte, de hoogte, de kleur, de vorm, etc. Kortom meer jezelf zijn.

In relaties staat deze differentiatie vaak onder druk. Eén of beide partners leveren zich uit aan de relatie, waarbij de persoonlijke afzonderlijkheid verdwijnt. Dit heet fusie of symbiose. Een uiting van symbiose kan ook zijn dat het gevoel van verbinding verdwijnt. Er is dan te weinig ruimte voor afzonderlijkheid waardoor één van de partners zich noodgedwongen terugtrekt, vaak als zelfbescherming. Dat voelt als langs elkaar heen leven, maar is een resultaat van (te-)veel verwevenheid onderling. 

Mijn werk zal erop gericht zijn de differentiatie in de relatie aan te wakkeren: de verschillen weer toelaten terwijl je binnen de verbondenheid blijft. Autonoom zijn in verbinding met de ander. Dat vraagt om moed. Het spanningsvolle openen naar de ander is risicovol. Je kunt immers afgewezen worden. Soms denken paren dat angst niet thuishoort in een relatie. Het tegendeel is waar. Risico’s nemen en angst voelen horen erbij.

De differentiatietheorie wordt prachtig verwoord en verbeeld in de TED-talk van Esther Perel.

Iedereen moet op enig moment dit werk doen. De vraag is alleen met wie.         

– Esther Perel

Beslissingscounseling

Als er twijfel is over voortzetting van de relatie, is beslissingscounseling een mogelijkheid. Dit zijn een aantal gezamenlijke en een aantal individuele gesprekken om te verhelderen waar jullie staan. Een uitkomst kan zijn dat jullie in relatiecoaching willen komen. Of beslissingscounseling passend is bij jullie vraag, bepalen we in de intake.

Romantiek en Liefde

Het filmpje hiernaast van Alain de Botton toont op een hilarische manier de valkuilen van de moderne liefde. Kortgezegd is zijn boodschap: we verwachten teveel van onze liefdesrelaties en daardoor verliezen we de liefde.

Leerzame bronnen over relaties en liefde:

Boeken:

‘We love each other. But …’ van Ellen Wachtel

‘Weg van Liefde’ van Alain de Botton

‘Proeven van Liefde’ van Alain de Botton

‘Passionate Marriage’ van David Schnarch

‘Elke familie heeft een verhaal’ van Julia Samuel

 

Podcast:

‘Where Should We Begin’ van Esther Perel.

Leerzame bronnen over erotiek en seksualiteit:

Boeken:

‘Kom als jezelf’ van Emily Nagoski 

‘Erotische Intelligentie’ van Esther Perel

‘Seks’ door Ellen Laan en Rik van Lunsen 

 

Netflix shows:

Principles of Pleasure

Sex education

 

Boek over een derde in de relatie:

‘Liefde in Verhouding’ van Esther Perel

 

Boek over non-monogame relaties:

‘Polysecure’ van Jessica Fern

Als de eerste verliefdheid afneemt, gaan er nieuwe dynamieken spelen in een relatie. De eerste teleurstelling, ontgoocheling, twijfel komen op. Verschillen lijken groter dan eerder gedacht. Machtsstrijd kan ontstaan over belangrijke onderwerpen zoals taakverdeling, opvoeding, financiën. Pijnlijke episodes kunnen passeren die blauwe plekken nalaten. Een duurzame relatie gaat door verschillende fases en in het positieve geval groei je hiervan als paar en als persoon. Soms lukt het niet om als paar langs een ingewikkelde fase te komen. Dan raken alle gevoeligheden met elkaar verknoopt en kan er moedeloosheid ontstaan of je er nog wel uitkomt samen. Gesprekken kunnen dan helpen om te benoemen waar de vastlopers zitten. En nieuwe ingangen creëren waarmee je samen weer verder kunt.

Thema’s die kunnen spelen zijn:

 • Sinds de komst van kinderen is er veel veranderd tussen ons
 • Door ons drukke leven met werk en kinderen is ons huwelijk de sluitpost
 • Ik voel me opgesloten in onze relatie, ik heb te weinig ruimte maar wil mijn partner niet kwetsen
 • We hebben veel ruzies en vallen steeds in hetzelfde patroon
 • Het is alsof we elkaar steeds minder begrijpen, er is weinig verbinding
 • We zijn een samengesteld gezin en dat geeft ingewikkelde gevoelens
 • Er is een derde in de relatie
 • We zijn ons anders aan het ontwikkelen, hoe blijven we verbinding houden?
 • Waar zijn de intimiteit en het verlangen gebleven, is er nog een seksleven?
 • We hebben een dilemma over onze kinderwens
 • Eén van ons twijfelt over voortzetting van de relatie
 • etc.

Mijn visie op relaties is gevormd door te leren van vele denkers en opleiders, waaronder Esther Perel, David Schnarch, Michele Scheinkman, Jürg Willi, Alain de Botton, Ellen Aptroot, Edu van de Velden, John en Julie Gottman, Sue Johnson, May Michielsen en Jan Lens en vele anderen.

Als systeemtherapeut kijk ik vooral naar de dynamiek tussen jullie als paar. Het ontwarren van de knoop waar jullie in vastzitten is een belangrijk deel van het werk dat we gaan doen; hoe kan ieder van jullie verantwoordelijkheid nemen voor je eigen deel.

Daarbij word ik geholpen door verschillende concepten en integreer ik bewezen denkwijzen in mijn relatiecoaching. Belangrijke concepten zijn o.a. differentiatie, familiegeschiedenis, en de kwetsbaarheidsscyclus.

Werkwijze

Als jullie je melden, plannen we twee gesprekken als intake. Een gesprek duurt anderhalf uur. In het eerste gesprek zullen we breed naar jullie vraag kijken, naar jullie kwaliteiten als personen en jullie geschiedenis als stel. In het tweede gesprek zal ik terugkoppelen welke thema’s naar mijn idee aandacht behoeven, en hoe we daarmee kunnen werken. We bepalen gezamenlijk een focus voor het traject. Ook bespreken we de frequentie van gesprekken, de verwachte duur van een traject en het bijbehorende huiswerk.

Na deze intakefase bepalen jullie of je je daadwerkelijk committeert aan een vervolg serie gesprekken; het aantal sessies varieert meestal tussen de vijf en twaalf.

Voor het maken van een afspraak of informatie over tarieven kun je contact opnemen via het contactformulier.

Beslissingscounseling

Als er twijfel is over voortzetting van de relatie, is beslissingscounseling een mogelijkheid. Dit zijn een aantal gezamenlijke en een aantal individuele gesprekken om te verhelderen waar jullie staan. Een uitkomst kan zijn dat jullie in relatiecoaching willen komen. Of beslissingscounseling passend is bij jullie vraag, bepalen we in de intake.

Iedereen moet op enig moment dit werk doen. De vraag is alleen met wie.         

– Esther Perel

Wat is Differentiatie?

Differentiatie is het vermogen om je afzonderlijkheid te behouden in de nabijheid van anderen. Het is het vermogen om op je eigen benen te staan, fysiek en emotioneel, terwijl je in contact blijft met de ander. Differentiëren betekent letterlijk: meer specifiek worden, in de breedte, de diepte, de lengte, de hoogte, de kleur, de vorm, etc. Kortom meer jezelf zijn.

In relaties staat deze differentiatie vaak onder druk. Eén of beide partners leveren zich uit aan de relatie, waarbij de persoonlijke afzonderlijkheid verdwijnt. Dit heet fusie of symbiose. Een uiting van symbiose kan ook zijn dat het gevoel van verbinding verdwijnt. Er is dan te weinig ruimte voor afzonderlijkheid waardoor één van de partners zich noodgedwongen terugtrekt, vaak als zelfbescherming. Dat voelt als langs elkaar heen leven, maar is een resultaat van (te-)veel verwevenheid onderling. 

Mijn werk zal erop gericht zijn de differentiatie in de relatie aan te wakkeren: de verschillen weer toelaten terwijl je binnen de verbondenheid blijft. Autonoom zijn in verbinding met de ander. Dat vraagt om moed. Het spanningsvolle openen naar de ander is risicovol. Je kunt immers afgewezen worden. Soms denken paren dat angst niet thuishoort in een relatie. Het tegendeel is waar. Risico’s nemen en angst voelen horen erbij.

De differentiatietheorie wordt prachtig verwoord en verbeeld in de TED-talk van Esther Perel.

Romantiek en Liefde

Het onderstaande filmpje van Alain de Botton toont op een hilarische manier de valkuilen van de moderne liefde. Kortgezegd is zijn boodschap: we verwachten teveel van onze liefdesrelaties en daardoor verliezen we de liefde.

Leerzame bronnen over relaties en liefde:

Boeken:

‘We love each other. But …’ van Ellen Wachtel

‘Weg van Liefde’ van Alain de Botton

‘Proeven van Liefde’ van Alain de Botton

‘Passionate Marriage’ van David Schnarch

‘Elke familie heeft een verhaal’ van Julia Samuel

 

Podcast:

‘Where Should We Begin’ van Esther Perel.

Leerzame bronnen over erotiek en seksualiteit:

Boeken:

‘Kom als jezelf’ van Emily Nagoski 

‘Erotische Intelligentie’ van Esther Perel 

‘Seks’ door Ellen Laan en Rik van Lunsen 

 

Netflix shows:

Principles of Pleasure

Sex education

 

Boek over een derde in de relatie:

‘Liefde in Verhouding’ van Esther Perel

 

Boek over non-monogame relaties:

‘Polysecure’ van Jessica Fern